ห้องภาพกิจกรรม

สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี

  • 21 มีนาคม 2562
  • 20:05:57
  • 803

สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี จัดบูธเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมจัดจำลองหน่วยเลือกตั้ง//เดินรณรงค์เผยแพร่เชิญชวนออกมาเลือกตั้งให้กับชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย//นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน ร่วมเสวนาท้องถิ่นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ในการนี้มีรายการ NBT ทีวีสาธารณะมาเก็บภาพเพื่อนำไปเสนอข่าวด้วย