ห้องภาพกิจกรรม

มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

  • 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • 09:51:28
  • 845

มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

เมื่อวานนี้ (14 ก.พ. 62) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมมาหลายทศวรรษ โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ สถาบันภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายประวัติและความความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การแสดงของนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนาม การแสดงรำของชนเผ่า/สมาคม/ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการใช้ภาษาจีน โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และ สมาคม ไทย-เวียดนาม จ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม