ห้องภาพกิจกรรม

สาขานิติศาสตร์ เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์

  • 29 มกราคม 2562
  • 13:29:50
  • 794

สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ห้องศาลจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์