ห้องภาพกิจกรรม

เก็บตกภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ #Tcas1 #กันเกราช่อที่ #14

  • 07 มกราคม 2562
  • 11:39:05
  • 805

บรรยายกาศเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในวันนี้ เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และความสนุกสนานมีบรรยายกาศต้อนรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการต้อนรับนักเรียนตั้งแต่จุดขนส่งบริเวณ สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม และบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมที่เป็นสถานที่ในการเดินทางของนักเรียนในการมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ รวมถึงบริเวณโดยทางเข้าที่มีนักศึกษาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้