ห้องภาพกิจกรรม

สาขาภาษาจีนจัดโครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2

  • 25 ธันวาคม 2561
  • 13:02:38
  • 830

22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2” เพื่อสร้างทักษะการสอนภาษาจีนของครูท้องถิ่น

โดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ คณะจากสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม