ห้องภาพกิจกรรม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่”

  • 24 พฤศจิกายน 2561
  • 18:27:13
  • 868

มนพ. จัดรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่ออนุรักษ์สืบสานและให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำ ภายในงานมีการแสดงหมอลำพื้นบ้าน โดยรินดา ประกอบบุญ อุปนายกสมาคมหมอลำอีสานและประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม มาสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับชม นอกจากการแสดงหมอลำพื้นบ้าน ผู้ร่วมงานยังได้รับชมรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ จากหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โดยภายในรถนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย เรื่องราว ประวัติที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติสังคมของศิลปวัฒนธรรมหมอลำ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของหมอลำพื้นบ้านสืบไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม