ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

  • 15 พฤศจิกายน 2561
  • 14:11:23
  • 794

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.30น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีการแนะนำสาขาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขา โดยอาจารย์ประจำสาขา ให้นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปลาปากวิทยาคม ได้ฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย