ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE แนะนำสาขาต่างๆ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 10:51:31
  • 795

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม ที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีน้องนักนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 50 คน