ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก)

  • 25 ตุลาคม 2561
  • 15:34:40
  • 791

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก) ที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งโขง ซึ่งมีคณะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาร่วมทำกิจกรรม