ห้องภาพกิจกรรม

คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์

  • 01 ตุลาคม 2561
  • 16:38:22
  • 840

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในการไปจัดบูธครั้งนี้ ได้มีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆที่คณะศิลปศาสตร์ฯได้เปิดทำการเรียน การสอน และ สอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาชมบูธกิจกรรมของคณะ