ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม

  • 28 กันยายน 2561
  • 09:23:55
  • 792

เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 12.30 หลังจากที่ต้อนรับ ผอ.และผู้บริหาร ร.ร.ศรีบัวบานแล้ว ท่านคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม ตามคำเชิญของท่าน ผอ.พรนภา เพื่อเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพูดคุยเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เป็นต้น