ห้องภาพกิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมนัดพิเศษ

  • 05 ธันวาคม 2565
  • 05:50:48
  • 865

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหารือแนวทางการแนะแนวนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนศรีบัวบาน