ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาทีม “club model” ได้รับราบวัล ชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

  • 21 กันยายน 2561
  • 15:52:21
  • 789

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม club model จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไปคว้ารางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561