ห้องภาพกิจกรรม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม

  • 18 กันยายน 2561
  • 13:17:18
  • 789

นักศึกษากลุ่ม U can anti-gambling ขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม เนื่องใน "งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม" ประจำปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด"ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้