ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

  • 14 กันยายน 2561
  • 09:30:40
  • 792

วันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทำพานไหว้ครู