ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  • 04 กันยายน 2561
  • 09:51:27
  • 789

เมื่อวานนี้ ( 3 ก.ย. 61 ) เวลา 13.30 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการจัดเสวนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษา ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในมิติต่าง ๆ ของประเทศเวียดนามรวมถึงทิศทางในอนาคตของการศึกษาและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม