ห้องภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • 17 พฤษภาคม 2561
  • 11:30:19
  • 794

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561