ห้องภาพกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day

  • 17 พฤษภาคม 2561
  • 11:05:15
  • 830

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษชิงรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้ฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื้องก่อนปิดภาคเรียน