ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม "ฮีตฮอยฮัก สายใยพี่น้อง บายศรีเอิ้นขวัญเจ้า ต้อนฮับเข้าเฮือนสินสาด"

  • 14 มิถุนายน 2567
  • 23:47:36
  • 875

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ฮีตฮอยฮัก สายใยพี่น้อง บายศรีเอิ้นขวัญเจ้า ต้อนฮับเข้าเฮือนสินสาด" เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม