ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

  • 09 เมษายน 2567
  • 22:00:05
  • 830

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์