ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมสัมมนา “เคล็ดลับสำคัญในการบรรลุคะแนนสูงสุดในการสอบ TOEIC”

  • 17 มกราคม 2567
  • 21:39:10
  • 800

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา “เคล็ดลับสำคัญในการบรรลุคะแนนสูงสุดในการสอบ (Important Tips for Achieving the Highest Score in the TOEIC Test)TOEIC” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ปัญญาสาร หัวหน้างานภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาเป็นวิทยากร ซึงจัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม