ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด"

  • 25 ธันวาคม 2566
  • 17:23:02
  • 875

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแถลงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด : ตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเทือกเขาภูพาน” โดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณเชิงเขาภูพาน ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังแปว บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด : ตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเทือกเขาภูพาน” เป็นโครงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ที่ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อผลักดันสถานที่สำคัญดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินป่าเข้าชมความงดงามของเส้นทางทางธรรมชาติ และศึกษาข้อมูลอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในสมัยช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2523 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคประชาชน ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการคืนข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างการรับรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่หลุบอีเลิดที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมาหลายชั่วอายุคน ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างการดำเนินงานที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยทีมนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ได้สำรวจเส้นทางบนเทือกเขาภูพาน ศึกษาข้อมูลเส้นทาง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พบสถานที่สำคัญหลายแห่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ และสามารถสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เช่น ถ้ำพวง หินโจมแปะ ถ้ำผีหลอก รอยเมย หลุบอีเลิด หมุดทางทหาร ถ้ำไฮ ถ้ำทอง ถ้ำร้อยเตียง และจุดชมวิวที่สูงที่สุดบนเทือกเขาภูพาน คือ ลานหินแตก มีลักษณะคล้ายหินที่แตกแยกจากกันหลายจุด และเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถชมพระอาทิตย์ ขึ้น-ลง ได้อย่างสวยงาม ซึ่งพื้นที่โดยรอบของลานหินแตกสามารถใช้เป็นจุดกางเต็นท์ หรือผูกเปลนอนพักแรมในยามค่ำคืนได้ หากเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายเดินป่าอย่างแท้จริง เพราะระยะทางจากเนินเขาข้างล่างขึ้นไปยัง “ลานหินแตก” รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและความเป็นมาของประวัติศาสตร์แห่งนี้ ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน (ตามเส้นทางที่เลือกเข้าชม) ส่วนการเตรียมตัวควรมีการวอร์มร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากทางเดินค่อนข้างสูงและชัน สำหรับอาหารควรเป็นอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำคัญที่สุดคือน้ำดื่มที่แต่ละคนต้องมีติดตัวอย่างน้อยคนละ 3 ขวด (ขวด 1.5 ลิตร) ถึงจะเพียงพอ “หลุบอีเลิด” เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติภูผายล ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานดูแล ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลของอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และบางส่วนของตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางฐานบัญชาการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ในเขตพื้นที่ภูพาน และอีสานเหนือ ช่วงทศวรรษ 2500-2520 มีความโดดเด่นชัดเจนในเรื่องของเรื่องราว (สตอรี่) ที่ว่าด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ทางความคิดของลัทธิทางการเมือง ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตภูพาน และอีสานเหนือกับรัฐไทย ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ และมีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับโลกในช่วงเวลานั้น ซึ่งภายหลังความขัดแย้งได้คลี่คลายสงบลงในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันพี่น้องอดีตสหายได้ออกจากป่าและหันมาเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาชาติไทย