ห้องภาพกิจกรรม

สาขาวิชา รัฐปรศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาพิเศษ

  • 23 พฤศจิกายน 2566
  • 18:12:44
  • 795

เมื่อวันที่ 23 พฤษศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในนามตัวแทนอาจารย์สาขาวิชารัฐปรศาสนศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรยาพิเศษ เรื่อง การปรับพฤติกรรมการทำงานในองค์กรต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤติกรรมองค์การ โดยได้รับเกียรติจาก นาวสาวจุฑารัตน์ คงเกษม ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศออสเตรเลียว่า 10 ปี มาเป็นวิทยากร