ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

  • 12 พฤศจิกายน 2566
  • 18:27:12
  • 803

เนื่องด้วยชาวบ้านเนินสะอาด และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมทอดถวายกองกฐิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้ นำไปสร้างอุโบสถ และยกช่อฟ้า ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในนามตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมทำโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่ม และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อเวลา 08.30น.