ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ

  • 01 ตุลาคม 2566
  • 20:50:52
  • 794

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ นางสภาพร คงเกษม ได้ไปร่วมงานทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม