ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional

  • 13 กันยายน 2566
  • 22:19:30
  • 830

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional สำหรับนักศึกษาคณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์อารีรัตน์ อุเทนวิเชียรปัญญา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม