ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน

  • 28 สิงหาคม 2566
  • 17:17:50
  • 789

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาภาษาจีนรุ่น 64 ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน