ห้องภาพกิจกรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม

  • 11 มิถุนายน 2566
  • 17:37:34
  • 797

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม