ห้องภาพกิจกรรม

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • 10 มิถุนายน 2566
  • 16:55:34
  • 843

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์