ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา)

  • 10 มิถุนายน 2566
  • 16:30:24
  • 795

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา) โดยได้ปลูกต้นกันเกราในบริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการปลูกต้นกันเกรารวมทั้งที่ปลูกก่อนหน้านี้แล้วรวมเป็นจำนวนที่ 20 ต้น