ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ฯจัดโครงการ : บริการวิชาการต่อสังคม

  • 21 กุมภาพันธ์ 2566
  • 21:04:34
  • 792

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้นำบุคคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดโครงการ : บริการวิชาการต่อสังคมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบรรยายกฏหมายใกล้ตัว “ท่องโซเชียลปลอดภัย โพสอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย” โดย อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ ออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะฯ ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม