ห้องภาพกิจกรรม

โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม

  • 10 มีนาคม 2566
  • 07:57:51
  • 793

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาษาจีน ร่วมกันจัด โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม ในวันพุธที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสถาบันทางการศึกษาทั้งสองแห่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort