ห้องภาพกิจกรรม

สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด สระน้ำ ทางเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 02 ตุลาคม 2565
  • 18:01:25
  • 873

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาด สระน้ำ ทางเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์