ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขานิติศาสตร์เข้ารับทุกการศึกษาจากภาคเอกชน

  • 28 กันยายน 2565
  • 18:38:12
  • 795

             วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคุณสมชาติ ธรรมโภคิน พร้อมภรรยา ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

             ในการนี้ได้คุณสมชาติ ธรรมโภคิน ได้นำทุนการศึกษา มามอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยน.ส.สนิสา อ้นมา นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่สองได้รับทุกในครังนี้ โดยทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่อง ปีละ 15,000 บาท จนจบการศึกษา