ห้องภาพกิจกรรม

ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย)โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า

  • 26 กันยายน 2565
  • 16:49:19
  • 798

ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย)โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า กับ มหาวิทยาลัยนครพนม”
          วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมบันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย) โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า กับ มหาวิทยาลัยนครพนม” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยการจัดสรรทรัพยากร แต่ละฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดร่วมกันสูงสุด ตามหลักของความร่วมมือและข้อตกลงในความร่วมมือกัน ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม