ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (ทุนระดับปริญญาตรี)

  • 22 กันยายน 2565
  • 22:17:53
  • 841

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.30น. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวช่อผกา อุปเสน นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร) ทุนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4) ประจำปี 2565 จาก นางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม