ห้องภาพกิจกรรม

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมประสานความร่วมมือปรึกษาหารือเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดนครพนม

  • 05 กันยายน 2565
  • 18:30:38
  • 800

ผู้บริการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ท่านคณบดี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ ได้ต้อนรับ คุณวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาประชุมประสานความร่วมมือปรึกษาหารือเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐ/เอกชน/การศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้นM คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์