ห้องภาพกิจกรรม

พิธีไหวครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • 03 สิงหาคม 2565
  • 22:30:16
  • 797

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม