ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2565

  • 27 กรกฎาคม 2565
  • 22:48:17
  • 799

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด จังหวัดนครพนม