ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 26 กรกฎาคม 2565
  • 20:00:42
  • 791

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์