ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์

  • 29 มิถุนายน 2565
  • 19:32:21
  • 797

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ นายแพทย์ ชัยมงคล จันทศ พร้อมคณะ เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์ ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์