ห้องภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาวันแรก ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 11 ธันวาคม 2564
  • 17:16:59
  • 792

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันแรก วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์