ห้องภาพกิจกรรม

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK

  • 09 ธันวาคม 2564
  • 18:20:36
  • 806

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30น. บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK ณ บริเวณหน้าอาคาร 50พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปริญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2564