ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม

  • 21 ตุลาคม 2564
  • 20:08:58
  • 839

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 -- ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ดร.คณิณ เชื่อดวงผุย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เข้าร่วมเปิดโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม สำหรับโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ต นั้นทางห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม ได้เปิดพื้นที่ฟรีสำหรับขายสินค้าจัดเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ซึ่งสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้จัดบูทการขายข้าวเม่าน้ำนมที่เป็นสินค้า otop