ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

  • 28 ธันวาคม 2563
  • 21:52:50
  • 799

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันาวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา