ห้องภาพกิจกรรม

ม.นครพนม รวมทีมจิตอาสาผลิต Face Shield และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์และพระภิกษุในจังหวัดนครพนม

  • 17 เมษายน 2563
  • 20:24:04
  • 830