ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • 02 ตุลาคม 2562
  • 20:59:19
  • 789

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน” วันที่30 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม