ข่าวสมัครงาน

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ธาตุพนม
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:43:30 PM
35
2 foodpanda นครพนม รับสมัครพนักงานขาย
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:38:45 PM
57
3 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 52
4 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาไทย) 51
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-E 257
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-ท 238
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 256
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 245
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศอบคัดเลือกอาจารย์ภาษาจีน 260
10 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน (ตามสัญญา) 166
11 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 171
12 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน-ตามสัญญา 176
13 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 194
14 ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-2-อัตรา 173
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 165
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ-1-อัตรา 171
17 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 193
18 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาอังกฤษ 186
19 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาจีน 351
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาอังกฤษ 189
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 191
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 190
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 209
24 ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา อาจารย์ภาษาอังกฤษ 163
25 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 185
26 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาจีน 175
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ 201
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 208
29 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 209
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 231
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 226
32 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 199
33 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ 573