ข่าวสมัครงาน

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ธาตุพนม
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:43:30 PM
90
2 foodpanda นครพนม รับสมัครพนักงานขาย
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:38:45 PM
125
3 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 137
4 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาไทย) 84
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-E 294
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-ท 259
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 282
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 264
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศอบคัดเลือกอาจารย์ภาษาจีน 283
10 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน (ตามสัญญา) 179
11 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 183
12 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน-ตามสัญญา 188
13 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 209
14 ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-2-อัตรา 189
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 176
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ-1-อัตรา 185
17 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 207
18 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาอังกฤษ 202
19 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาจีน 365
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาอังกฤษ 205
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 202
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 207
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 225
24 ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา อาจารย์ภาษาอังกฤษ 173
25 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 200
26 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาจีน 186
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ 213
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 225
29 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 224
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 245
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 239
32 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 211
33 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ 607