ห้องภาพกิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมนัดพิเศษ

  • 27 กันยายน 2561
  • 12:51:41
  • 508

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหารือแนวทางการแนะแนวนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนศรีบัวบาน