ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว

  • 29 พฤศจิกายน 2565
  • 22:37:37
  • 43

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว ให้กับ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม, โรงเรียนบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านสร้างหิน, โรงเรียนอุเทนพัฒนา, โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองญาติ จำนวนหน่วยงานละ 50 ตัว